Įvadinis žodis
Tęsti

Lietuva

Kaunas Kybartai Lukiškės Nemunėlio Radviliškis Opšrūtai Panevėžys Pravieniškės Simnas Šlavantai Telšiai Vilnius

Rusija

Bogučianai Magadan Mascow Mordovia Perm Potma Uljanovsk

JAV

Baltimore Chicago New York Washington DC

Vakarų Europa

Paris Rome Vatican
Pasaulio žemėlapis Rusijos žemėlapis Lietuvos žemėlapis Vakarų europos žemėlapis JAV žemėlapis Lietuvos žemėlapio kontūras Rusijos fed. žemėlapio kontūras Vakarų Europos žemėlapio kontūras JAV žemėlapio kontūras

Penkiasdešimt mano gyvenimo metų prabėgo sovietinės okupacijos laikotarpiu, kai Lietuvos žmonės buvo ne tik išoriškai pavergti, bet stengtasi pavergti ir jų dvasią. Okupantas siekė mus pakeisti, kad taptume klusniais Kremliaus sraigteliais. Sunaikinus partizaninį pasipriešinimų okupantui liko tik vienas priešas – Bažnyčia ir jos žmonės, ypač dvasiškiai. Okupantas suprato: kol Bažnyčia gyva, jam nepasiseks pavergti žmonių dvasios, todėl visokiais būdais – grasinimais, baudomis, teismais, lageriais, verbavimu tapti KGB kolaborantais – bandydavo iki minimumo suvaržyti kunigų veiklų.

Visa tai mačiau. Nutolus Stalino vykdytam terorui. 1968 metais prasidėjo atbudimas – suvokimas, kad prievartai reikia priešintis. Anuomet vienintelė reali pasipriešinimo priemonė buvo okupanto nusikaltimų viešinimas Lietuvoje, ypač laisvajame pasaulyje. Dėl to 1972-aisiais gimė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika". Ji septyniolika metų fiksavo sovietinės valdžios bei jos talkininkų daromus nusikaltimus ir juos viešino Vakaruose. Per mano rankas perėjo daugybė į „Kronikos" redakciją atsiųstų faktų, kuriuos reikėdavo tik tvarkingai suguldyti į eilinį leidinio numerį.

1968-1988 metai buvo ne tik priespaudos, bet ir kovos metai, kai pamažu budo Lietuvos kunigai, tikintieji žmonės ir visa Lietuva.

LKB Kronikos redaktorius, kardinolas Sigitas Tamkevičius

Pagrindinis rėmėjas

Kūrybinė grupė

Projekto vadovė: Diana Adomaitienė
Tekstai: s. Danguolė Gervytė RA
Dizainas: Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė
Kalbos redaktorė: Violeta Micevičiūtė
Vertimas: Bryan P. Bradley
Garso redaktorė: Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė
Programavimas: Gvidas Tupinis
Komunikacija: Ieva Urbonaitė

Liudijimus įgarsino

Kardinolas Sigitas Tamkevičius
Olita Dautartaitė
Rita Preikšaitė
Diana Adomaitienė
Mindaugas Zimkus
Tomas Ladiga
 
Kanklininkė sesuo Pija Metrikytė OSB groja ištraukas iš Juozo Naujalio giesmės "Lietuva brangi"
Projekte skamba originalios rašomosios mašinėlės, kuria buvo spausdinama "Kronika", garsas.

Padėka

Ramunė Driaučiūnaitė
Vyresnioji patarėja muziejinei veiklai
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras www.genocid.lt
Žemėlapiai: www.d-maps.com
Užduotys kurtos naudojant www.learningapps.org ir www.jigsawplanet.com
Copyright © 2022, Bažnyčios kronikos fondas
Apie pastebėtas klaidas ar papildymus prašome pranešti el. p . info@kronikosfondas.lt