2021 metų Laisvės premijos laureatai – Telšių vysk. emeritas Jonas Boruta SJ, Bernadeta Mališkaitė SJE ir Elena Šiuliauskaitė SJE

2021 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Laisvės premijos įstatymu ir Laisvės premijų komisijos 2021 m. lapkričio 15 d. sprendimu, paskyrė 2021 metų Laisvės premiją trims pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ bendradarbiams: 1983–1989 metų leidinio vyriausiajam redaktoriui, Telšių vyskupui emeritui Jonui Borutai SJ, šio leidinio leidėjoms ir bendradarbėms Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolėms Bernadetai Mališkaitei SJE ir Elenai Šiuliauskaitei SJE.

Laisvės premija „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendradarbiams bus įteikta 2022 m. sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dienos minėjimo metu Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje.

2021 metų Laisvės premijos nominacija vyskupui emeritui Jonui Borutai SJ, ses. Julijai Bernadetai Mališkaitei SJE, ses. Gerardai Elenai Šiulauskaitei SJE yra įvertinami ne tik jų asmeniniai nuopelnai, bet ir pagerbiamas visų buvusių 1972–1989 metų „Kronikos“ talkininkų atminimas ir veikla.

Apie 2021 metų Laisvės premijos laureatus – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendradarbius skaitykite čia

Lietuvos Respublikos Seimo informacija