Apie fondą

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ jau istorija. Dar visai nesena, bet istorija, kaip ir partizaninis karas, sovietmetis ar Sąjūdis. Bet kuri istorija gali likti tik knygose ir pamažu išdilti iš žmonių atminties, tačiau iš istorijos visuomet galima ir net reikia mokytis,“ – sako Labdaros ir paramos fondo įkūrėjas kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Visuomenės ateizacija, valstybės vykdomas religinės veiklos ribojimas buvo vienas svarbiausių sovietinės ideologijos ir politikos elementų. Lietuvos katalikų bažnyčia šiam ribojimui priešinosi įvairiomis formomis. Pogrindžio katalikiškos spaudos leidinių rengimas ir jų platinimas tapo pačia efektyviausia, bet kartu ir rizikingiausia veiklos forma.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, tai ilgiausiai ėjęs pogrindinis periodinis leidinys, leistas 1972–1989 metais, jo pirmasis redaktorius – dabartinis kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris žurnalą redagavo net vienuolika metų – sako, jog net 17 metų LKB Kronika sugebėjo būti drąsos mokykla visiems sovietinės sistemos įkalintiems žmonės ir yra didis stebuklas, kurio privalome neužmiršti ir šiandien. Pasikeitė sąlygos, pasikeitė iššūkiai, tačiau išliko būtinybė kasdien atsikovoti laisvę savo širdyje ir kasdien atsiverti tikrajam gyvybės šaltiniui – Dievui. Būtų labai paviršutiniška, jei į „Kroniką“ žiūrėtume tik kaip į praeities reiškinį, kovos už laisvę simbolį ir neklaustume kuo ji aktuali šiandien. Atkurtos Lietuvos nepriklausomybės sąlygomis tenka vis iš naujo klausti: kas yra šių laikų tabu temų sąraše, kokius turinius blokuoja naujoji cenzūra komercinėse žiniasklaidos priemonėse, kokia propaganda įsigalėtų, jei neliktų alternatyvios žiniasklaidos.

Garbingą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ vardą perėmęs Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ telkia lėšas ir finansiškai remia nekomercinius sklaidos projektus, skatina įvairių Lietuvos katalikiškų žiniasklaidos priemonių bendradarbiavimą, rengia mokymus katalikų komunikavimo kompetencijoms gerinti, inicijuoja bei remia Lietuvos Bažnyčiai ir visuomenei svarbius projektus.

„Katalikai turi didžiulį potencialą praturtinti viešojo bendravimo erdvę ir skatinti bendrąjį gėrį, o jų dalyvavimas žiniasklaidoje prie to esmingai prisideda. XIX ir XX amžiuje katalikai, gyvendami ypač sunkiose sąlygose, daug nuveikė gindami tikėjimą ir krikščioniškąsias vertybes. XXI amžiuje reikia tai tęsti“, – įsitikinęs kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.