Apie fondą

Labdaros ir paramos fondas Bažnyčios kronika savo veikla siekia išsaugoti istorinę pogrindinių leidinių atmintį, inicijuoti Bažnyčiai ir visuomenei svarbius projektus, remti nekomercinius sklaidos projektus, skatinti įvairių Lietuvos bažnytinių medijų bendradarbiavimą.

Fondui yra artimos visos vertybės, kurias gynė Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ – Dievas, Tėvynė, žodžio ir sąžinės laisvė.