Fondo veikla


  • inicijuoja ir remia Lietuvos Bažnyčiai ir visuomenei svarbius projektus;
  • remia Lietuvos katalikišką žiniasklaidą, kuri prisideda prie Katalikų Bažnyčios misijos;
  • organizuoja Katalikų Bažnyčios komunikacijos atstovams skirtus mokymus bei kitus ugdymo projektus bei stiprina jų komunikacinę veiklą;
  • skatina įvairių Lietuvos katalikiškų medijų bendradarbiavimą, siekiant jų didesnio tvarumo bei poveikio;
  • telkia finansinius ir žmogiškuosius išteklius fondo iškeltiems uždaviniams įgyvendinti.