Valdymas

Fondo steigėjai

Fondo valdyba

Vyskupas Algirdas Jurkevičius

Valdybos pirmininkas

Bryan P. Bradley

Valdybos narys

Vygantas Malinauskas

Valdybos narys

Baznycios kronika web

Živilė Peluritienė

Valdybos narė

Tadas Šarapovas

Valdybos narys

Ieva Urbonaitė

Valdybos narė

Baznycios kronika web

Gediminas Žukas

Valdybos narys

Fondo administracija

Diana Adomaitienė

Direktorė