2022-uosius Seimas paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ metais

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2022 metais „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, pradėta leisti 1972 m. kovo 19 d., minės leidybos 50-metį ir vertindamas šio istorinio įvykio ir pogrindžio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ svarbą lietuvių tautai ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimui; pabrėždamas, kad „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ griežtos cenzūros, propagandos ir laisvos spaudos draudimo sąlygomis buvo platinta net 17 metų ir jai pavyko pralaužti geležinę uždangą ir skelbti pasauliui apie tikrąją padėtį Lietuvoje, nutarė 2022 metus paskelbti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – bene šviesiausias nesmurtinio pasipriešinimo puslapis XX a. Lietuvos istorijoje. Nepaisant KGB persekiojimų bei represijų „LKB Kronika“ buvo reguliariai leidžiama, kol buvo atgauta laisvė. Iki Atgimimo išėjo 81 Kronikos numeris (paskutinis pasirodė 1989 m. kovo 19 d.).

Fondo „Bažnyčios kronika” informacija, 2021 m.