Baigtas „tiesti“ virtualus Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kelias

Išnarplioti dešimtmečius slėptos Lietuvos istorijos detektyvą pačiam tampant jos dalimi. Toks buvo virtualaus Katalikų Bažnyčios Kronikos kelio tikslas. Nepasiklysti ir nepatekti į priešų žabangas virtualiame kelyje padės patys šios istorijos liudininkai, sovietmečiu persekioti, tardyti kankinti, kalinti, o šiandien – žinomi ir visuotinai gerbiami.

Pasak vienos iš projekto sumanytojų, Bažnyčios Kronikos fondo vadovės Dianos Adomaitienės, šiuolaikinių technologijų pagalba istorija atgis per konkrečias vietas, vaizdus, autentiškus garsus. Patyriminį Kronikos kelią galima išbandyti spustelėjus https://www.kronikosfondas.lt/kronikos-kelias/ .
Sąjūdžiui dirvą purenusi Kronika pradėta leisti prieš 50 metų, gūdžiausiais sovietmečio laikais. Kaip sakė viena iš šių metų Laisvės premijos laureačių sesuo Bernadeta Mališkaitė, vienas Kronikos numeris kainavo vienerius nelaisvės metus konkretiems pogrindyje veikusiems, Kroniką leidusiems ir platinusiems žmonėms.

Virtualiame kelyje „pajusime“ sąlygas, kuriomis rezistentai buvo kalinami. To meto nuotaiką priartins šiuolaikinėmis technologijomis apdorotos autentiškos įvykių, vietovių, žmonių nuotraukos-piešiniai ir, žinoma, pačių istorijos liudytojų balsai.
Net 17 metų sovietmečiu nelegaliai leistos ir, nepaisant milžiniškų KGB pastangų, nesunaikintos Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjai ir bendradarbiai okupacijos sąlygomis skleidė žinią apie Lietuvos nepriklausomybės siekį, žodžio ir tikėjimo laisvės pažeidimus sovietijoje.

Dėl KGB persekiojimo ir būtinos konspiracijos Kronika negalėjo pasiekti plačių visuomenės sluoksnių Lietuvoje, tad vienas svarbiausių uždavinių buvo naujai išleistus numerius perduoti laisvam pasauliui, JAV.

Virtualus Kronikos kelias jaunajai kartai ir visiems besidomintiems leis susipažinti su atkaklia rezistencija. Kronikos istorija bus pasiekiama ir angliškai kalbantiems žmonėms.

Projektą „Virtualus Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos kelias “ inicijavo fondas „Bažnyčios kronika“, rėmė Vyriausybės kanceliarija iš dalies finansuodama valstybės biudžeto lėšomis, talkino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Marijos Radijas ir, be abejo, patys Kronikos žmonės.

Fondo „Bažnyčios kronika” informacija, 2022 m., spalis