Darbą pradėjo nauja fondo valdyba

Gegužės 31 d. fondo „Bažnyčios kronika“ visuotinio dalininkų susirinkimo metu 3 metų kadencijai buvo išrinkta nauja valdyba. Pirmas naujos valdybos posėdis įvyko birželio 22 dieną.

Labdaros ir paramos fondo „Bažnyčios kronika“ valdybos nariais buvo išrinkti:

  • Vysk. Algirdas Jurevičius, valdybos pirmininkas;
  • vysk. Saulius Bužauskas;
  • Gediminas Žukas;
  • Živilė Peluritienė;
  • Justinas Jarusevičius;
  • Vygantas Malinauskas;
  • Tadas Šarapovas.

Nuoširdžiai dėkojame kadenciją baigusiems valdybos nariams už pagalbą siekiant bendrų tikslų ir sveikiname naujus su darbo pradžia!

Fondo „Bažnyčios kronika“ informacija, 2023 m.