Fondo „Bažnyčios kronika“metinis ataskaitinis susirinkimas

Sausio 31 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko fondo „Bažnyčios kronika“metinis ataskaitinis susirinkimas.

Fondo dalininkams, kardinolui S. Tamkevičiui, Vilniaus arkivyskupui G. Grušui ir Kauno arkivyskupui K. Kėvalui, Fondo vadovė D. Adomaitienė pristatė veiklas, kurias Fondas vykdė bei inicijavo jubiliejiniais LKB Kronikos metais bei veiklas, kurios Fonde yra numatytos 2023 – iaisiais.

Po ataskaitų pristatymo ir jų patvirtinimo kartu su Fondo Dalininkais, bei jo valdybos nariais buvo švenčiamos Šv. Mišios, kuriose buvo dėkojama už praėjusius metus ir prašoma Dievo malonės Fondo veikloms atėjusiems 2023-siems.

Detali Fondo ataskaita netrukus bus įkelta į Fondo svetainę.

Fondo „Bažnyčios kronika” informacija, 2023 m.