Gedulo ir vilties dienos minėjimas Laisvės kovų muziejuje

Birželio 14 dieną Lazdijų Laisvės kovų muziejuje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas, kuriame dalyvavo Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius, buvęs politinis kalinys ir tremtinys dalijosi prisiminimais apie pirmąjį susidūrimą su saugumo struktūromis, kuomet dar mokėsi Seirijų vidurinėje mokykloje, patirtais išgyvenimais KGB kalėjimuose, lageriuose, tremtyje. Pasakojo apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidybą.

Gedulo ir vilties diena – itin skaudi kiekvienam lietuviui. 1941 metų birželio 14-ąją Lietuvoje prasidėjusio pirmojo masinio trėmimo metu iš tėvynės buvo ištremta apie 17 500 gyventojų, o 1940–1953 metų laikotarpiu ištremta 131 600 žmonių. Dar apie 156 tūkst. Lietuvos gyventojų buvo įkalinti. Sovietiniuose lageriuose buvo sušaudyta ir mirė apie 23 tūkst. Lietuvos kalinių. Tremtyje žuvo apie 28 tūkst. tremtinių.

Pirmosios ir antrosios sovietinės okupacijos metais iš Lazdijų krašto buvo ištremta apie 5000 žmonių. Didžioji dalis – iš kaimiškų vietovių. Kiek daugiau nei 500 – iš miestų ir miestelių. Skaudi tremčių istorija tęsiasi, su rusų okupantais kovojančioje, Ukrainoje. Rusijos pajėgos vykdo žmonių trėmimus ir grobimus laikinai okupuotose teritorijose.

Renginio dalyviai tylos minute pagerbė karo Ukrainoje aukų ir lietuvių, nukentėjusių nuo tremties ir kalinimų, atminimą. Sugiedojo Lietuvos Respublikos himną.

 

Lazdijų krašto muziejaus informacija, 2023 m.