LKB Kronikos jubiliejinių metų logotipas

1972-ųjų kovo 19-ąją pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. 17 metų pogrindyje leistas leidinys, slapta pasiekęs Vakarus, griovė sovietų propagandos kuriamą mitą apie komunistinės sistemos humaniškumą ir prisidėjo prie Sąjūdžio ir Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo.

Šiais metais skaičiuojame jubiliejinius, 50-uosius metus nuo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ pradžios. Pabrėždamas šią Lietuvos valstybei ir jos piliečiams reikšmingą sukaktį, Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ metais.

Minėta sukaktis buvo įamžinta sukuriant specialų logotipą. Apkritimo formos logotipo centre – pavaizduota rašomoji mašinėlė. Anuomet ji buvo neatsiejama naujų kronikos numerių kūrimo ir platinimo priemonė.

Logotipe vaizduojama rašomoji mašinėlė simbolizuoja laisvo žodžio ir tiesos troškimą. Būtent pastarųjų vedini nenuilsdami darbavosi „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidyba ir platinimu besirūpinusi redakcija bei jai talkinę pagalbininkai. Jie tęsė darbus Dievo ir Tėvynės labui, nepaisydami persekiojimų, grasinimų, kylančių grėsmių laisvei, profesinei karjerai ir net gyvybei.

Šiuo logotipu bus žymimos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ jubiliejui paminėti skirti leidiniai, įvairios iniciatyvos bei renginiai. Logotipą galite parsisiųsti Bažnyčios kronikos fondo svetainėje.