Kiekvienas iš mūsų yra Bažnyčios „atstovas spaudai“

Tokia mintimi būtų galima apibendrinti katalikiškų medijų atstovų susitikimą, kuris vyko 2019 m. gruodžio 4–5 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje. Kasmetiniame katalikiškos žiniasklaidos susirinkime dalyvavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, įvairių katalikiškų medijų atstovai. Savo žiniomis apie pagrindinius komunikacijos bruožus bei veiklos principus dalijosi komunikacijos specialistas kunigas Gintaras Blužas.

„Mūsų skelbiama žinia keičia žmonių gyvenimus. Geroji Naujiena – tai įsikūnijęs Dievo Žodis, kuris daro tai, ką sako, o per pasikeitusius žmonių gyvenimus keičiasi ir visuomenė. Štai tokią žinią mes skelbiame, – susirinkusiems katalikiškos žiniasklaidos atstovams sakė kunigas Gintaras Blužas. – Kaip lakštingala negali nečiulbėti, taip ir Bažnyčia negali nekomunikuoti, nes tik taip mes galime perduoti tapatybę ir vertybes, kuriomis Bažnyčia gyvena savo kasdienybėje.“

Pranešėjas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į Bažnyčios komunikacijoje vis dar gyvuojantį paslaptizmą. „Pagrindinė komunikacijos taisyklė yra niekada nemeluoti. Bažnyčiai tai ypač galioja. Skandalus, kurie dabar purto Bažnyčią, buvo mėginta užglaistyti rūpinantis ne nukentėjusiaisiais, bet savo reputacija. Tai didelė komunikacinė klaida. Kai Bažnyčioje vykstantys procesai ar rezonansiniai įvykiai yra nepaaiškinami pačių Bažnyčios vadovų ar už tai atsakingų asmenų, tada kolegos iš kitų žiniasklaidos priemonių žinią perduoda interpretuodami ją savaip ir ne visada Bažnyčios naudai. Todėl, kalbant apie įvykusį faktą, labai svarbu pasakoti ir apie kontekstą, kad nebūtų galima manipuliuoti faktais“, – sakė G. Blužas primindamas, jog nereikėtų užstrigti nei ties „munduro gynimu“, nei ties besaikiu kaltės prisiėmimu, bet turėtume suprasti, kad žmonės vyraujančią nuomonę priima kaip faktą.

Geros nuotaikos nestokojusį susitikimą tęsė diskusija su ganytojais. Jos metu vyskupas Kęstutis Kėvalas jungtines katalikiškos žiniasklaidos pajėgas provokavo klausimu: „Ar sekuliarizmą savo komunikacijoje matome kaip galimybę? Kaip tai galėtume išnaudoti skleisdami mums svarbią žinią?“ Vyskupo nuomone, pagrindinis katalikiškos žiniasklaidos rūpestis turėtų būti turinys. Jį kuriantys turėtų sau atsakyti į klausimą, kam tai skiriame – tikinčiam ar netikinčiam žmogui. Jeigu rašome tik saviems, tikintiesiems, tada tai nėra Gerosios Naujienos skelbimas, bet elementari savišvieta.

Susitikimui įsibėgėjus netrūko nei bendros maldos, nei pasidalijimo įžvalgomis apie išradingumą skelbiant Gerąją Naujieną, nei pamąstymų, ką daryti, kad mūsų žodžių neištiktų infliacija, nei paprasto svetingumo, džiaugsmo bei juoko prisiminus antraštę apie susvyravusį vyskupo tikėjimą.

Katalikiškos žiniasklaidos atstovų susitikimas buvo apibendrintas keliomis mintimis. Kiekvienam asmeniškai – jeigu laikai save Bažnyčios nariu, tai esi ir jos „atstovas spaudai“. Kartais tokių „atstovų spaudai“ komunikavimas asmeniniu lygmeniu yra svarbesnis nei institucinis, nes neformaliais būdais perduodama Evangelija dažnai mus pasiekia lengviau. Ir popiežiaus Pranciškaus mintimi, kaip medijų atstovams: „Jums [žiniasklaidai, – red. past.] neturi rūpėti tik reklama ir prozelitizmas [siekimas patraukti kitus į savo tikėjimą, – red. past.], norėčiau, kad mūsų komunikacija būtų krikščioniška, komunikuojanti protu ir širdimi. Popiežius Benediktas XVI yra pasakęs, kad Bažnyčia auga ne dėl prozelitizmo, bet patraukdama savo liudijimu.“

Kasmetinio katalikiškos žiniasklaidos atstovų susitikimo organizatorius yra labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“. Jis įsteigtas 1998 metais. Pagrindinis fondo tikslas krikščioniškų vertybių bei kultūros ugdymas, taip pat rūpinimasis, kad katalikiška žiniasklaida užimtų deramą vietą bendroje viešojo komunikavimo erdvėje ir skelbtų Evangeliją. Nuo 1999 metų fondas teikia apdovanojimus žiniasklaidos atstovams už sąžiningą, objektyvią ir principingą žurnalistiką bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą. 2015 metais fondas „Bažnyčios kronika“ atsinaujino ir išplėtė savo veiklą.

Fondas „Bažnyčios kronika” informacija, 2019 m.