Suburta LKB Kronikos metų iniciatyvinė grupė

2022-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS metais.
Ruošiantis švęsti šiuos metus buvo suburta iniciatyvinė grupė, kuri 2021 m. birželio 9 d. rinkosi į pirmajį savo darbinį susirinkimą.

Jubiliejinių LKB Kronikos metų šventimo inciatyvinė grupė:
1. Kardinolas Sigitas Tamkevičius, grupės pirmininkas, LKB Kronikos iniciatorius ir pirmasis redaktorius
2. Vyskupas Algirdas Jurevičius, fondo “Bažnyčios kronika” valdybos pirmininkas
3. Paulius Saudargas, Seimo vicepirmininkas
4. Gintė Damušytė, Lietuvos visuomenės veikėja, diplomatė, LKB Kronika
5. Ses. Bernadeta Mališkaitė, LKB Kronika
6. Arūnas Streikus, istorikas
7. Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė, Gyvenimo ir tikėjimo institutas
8. Reda Sopranaitė, Ateities leidybos centras
9. Ieva Urbonaitė, žurnalistė
10. Inga Kuliavienė, renginių organizatorė
11. Diana Adomaitienė, fondo “Bažnyčios kronika” atstovė

Fondas „Bažnyčios kronika“ informacija, 2021 birželis