Apie fondą

Fondo pavadinime glūdi užuomina į 1972 m. pradėtą leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ , atlikusią reikšmingą vaidmenį sovietų okupacijos sąlygomis kovojant už sąžinės laisvę, tikinčiųjų teises ir Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

Fondą „Bažnyčios kronika“ 1998 metais įsteigė kardinolas Sigitas Tamkevičius. Fondo dalininkai yra kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno ir Vilniaus arkivyskupijos.

AKTUALU

LKB kronikos metai 2022