Apie fondą

Labdaros ir paramos fondą „Bažnyčios kronika“ įsteigė kardinolas Sigitas Tamkevičius 1998 metais.

Fondo pavadinime glūdi užuomina į 1972 m. pradėtą leisti pogrindinį leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ , kuris atliko reikšmingą vaidmenį sovietų okupacijos sąlygomis kovojant už sąžinės laisvę, tikinčiųjų teises ir Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

Fondo dalininkai: kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno ir Vilniaus arkivyskupijos.

AKTUALU

LKB KRONIKOS METAI