Istorinė diena fonde „Bažnyčios kronika“

2023 metų sausio 11 dieną, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ pasirašė sutartį su labdaros ir paramos fondu „Bažnyčios kronika“, kuria jis, kaip pogrindinio leidinio iniciatorius, leidėjas ir redaktorius (toliau-Autorius) perleidžia visas Autoriaus turtines teises į visus pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ nuo 1972 iki 1989 metų išleistus numerius ir juose esančius tekstus bei kitą medžiagą atsižvelgiant į tai, kad:

  • Leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ buvo sukurtas kardinolo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva ir jam vadovaujant;
  • Kardinolas Sigitas Tamkevičius yra leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidėjas ir redaktorius;
  • Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika” siekia puoselėti ir skleisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ paveldą, vertybes bei idėjas;
  • Kardinolas Sigitas Tamkevičius yra nutaręs perleisti visas savo autoriaus turtines teises į leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, o fondas „Bažnyčios kronika“ jas priimti;

Šia Sutartimi perleidžiamos visos Autoriaus turtinės teisės naudoti Kroniką visais galimais būdais, įskaitant, bet neapribojant teisę atgaminti Kūrinius ar jų dalis bet kokia forma ar būdu, skelbti Kūrinius, išleisti Kūrinius ar atskiras jų dalis atskirais leidiniais, atlygintinai ar neatlygintinai platinti Kūrinius originalo kalba ir jų vertimus, suskaitmeninti Kūrinius, skelbti Kūrinius elektroninėje erdvėje su galimybe vartotojams juos parsisiųsti, atlygintinai ar neatlygintinai suteikti teisę (licencija) kitiems asmenims naudoti Kūrinius ar jų dalis.

Istorinę sutartį pasirašė Jo Eminencija Sigitas Tamkevičius SJ ir fondas „Bažnyčios kronika“ atstovaujamas jo vadovės Dianos Adomaitienės.

Fondo „Bažnyčios kronika“ informacija, 2023 m.